Βιολογικό Αιθέριο Έλαιο Ρίγανη

OREGANO

10 ml
100% Πιστοποιημένο βιολογικό
100% Καθαρό, χωρίς προσμίξεις
100% Φυσικό
100% Vegan
Πιστοποιημένο Cruelty-free
€11,80
WE ARE

WE DO

Βιολογικό Αιθέριο Έλαιο Ρίγανη

OREGANO

€11,80

KEY BENEFITS AND INGREDIENTS

ACTION

Oregano essential oil, with a strong aroma similar to that of camphor, has a strong antimicrobial and antifungal action. It is used against rheumatic and muscular pains, respiratory problems and digestive disorders, such as indigestion and heartburn. It works as an anti-rust for clothes and bedding. Used in oral hygiene products. In combination with Tea Tree it is used as a highly effective mixture for the treatment of nail fungus.

INGREDIENTS

Origanum Vulgare organic

USE

Room atmosphere: Put 2-5 drops in an aromatherapy device or use it directly in the mouth for clots with the necessary rinsing afterwards. It is also combined with the essential oil of the tea tree for topical application against nail fungus.

€11,80

FEATURES

10 ml
100% Certified organic
100% Pure
100% Natural
100% Vegan
Certified Cruelty-free

#LABBOKGR