Πιστοποίηση Cruelty-Free
News

Πιστοποίηση Cruelty-Free

Η LABBOK πιστεύει ότι τα προϊόντα ομορφιάς δεν θα πρέπει να δοκιμάζονται στα ζώα. Είμαστε περίφανοι που έχουμε πιστοποιηθεί απο την Leaping Bunny.

Η Leaping Bunny, στα πλαίσια ενός παγκόσμιου προγράμματος, θέτει πιο αυστηρές προδιαγραφές στις δοκιμές στα ζώα ακόμα και απο αυτές που ορίζονται απο την νομοθεσία.

” Ολα τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης LABBOK εχουν πιστοποιηθεί απο το Cruelty Free International πρόγραμμα της Leaping Bunny, που είναι το διεθνώς ανεγνωρισμένο πρόγραμμα αναφοράς για προϊόντα χωρίς δοκιμές στα ζώα. Εμμένουμε στην ημερομηνία που έχει οριστεί για τον τερματισμό των δοκιμών στα ζώα και ελέγχουμε συνεχώς τους προμηθευτές, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια του Leaping Bunny. Το σύστημα ελέγχου των προμηθευτών ελέγχεται και απο ανεξάρτητες αρχές.” Για περισσότερες πληροφορίες: www.crueltyfreeinternational.org

 

Σήμερα, είμαστε η μοναδική ελληνική εταιρεία που έχουμε πιστοποιηθεί από την Leaping Bunny International και είμαστε 100% Vegan.